لیست انبارهای تجاری با توجه به الزام تحت پوشش قرار گرفتن کلیه خودروهای حمل بار درون شهری و معرفی از طریق انبارهای تجاری مورد تایید سازمان صنعت معدن و تجارت استان(صمت) و شرکت های حمل و نقل با سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری جهت صدور و دریافت پروانه فعالیت لیست اسامی این انبارها جهت اطلاع رانندگان و فعالین این حوزه به شرح جدول ذیل می باشد.

دانلود فایل Excel

دانلود فایل Excel