شهروندان گرامی می توانند جهت اعلام نکته نظرات و پیشنهادات خود با سامانه 137 شهرداری بندرعباس ، شماره تماس 33678018 مدیریت بازرسی و یا شماره پیامک 3000761761 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ارتباط برقرار نمایند.