ریاست سازمان

 

حمیدرضا حیدری پوری

 

این سازمان در تاریخ 12/07/96 و با ادغام چهار سازمان ( نظارت بر امور تاکسیرانی ، اتوبوسرانی، حمل و نقل و ترافیک و پایانه های مسافربری) تشکیل گردید.

 

 در حال حاضر،دارای سه معاونت اعم از معاونت توسعه مدیریت و منابع، معاونت برنامه ریزی و نظارت،معاونت اجرایی واداره ایمنی ترافیک به عنوان زیر مجموعه فعالیت خود را انجام می دهد.

 

تلاش برای بهبود امر عبور مرور در شهر از طریق مطالعه ، برنامه ریزی ، طراحی ، آموزش ، نظارت و هماهنگی در امر حمل و نقل و ترافیک شهر بندرعباس جهت جابجایی ایمن ، ارزان ، سریع و راحت مسافران ، عابران و کالا می باشد.

 

تلاش ما همواره براین اصل استوار بوده که خدمتی نو و ارزنده به شهروندان عزیز ارائه نمائیم، هم اکنون که تغییرات لحظه ای صورت می پذیرد. داشتن ایده های نو نیازمند ذهن های روشن و آگاه است، این اعتقاد ما را نیازمند مساعدت و همیاری کلیه عزیزان و دوستان نموده تا با توکل و عنایت به حضرت

 

حق دستیابی به اهداف و چشم اندازهای پیش رو امکان پذیر گردد.

 

 امیدواریم تأثیر عملکرد ما نقش مؤثری در جهت ایمنی وتأمین حداقل نیاز تردد در سطح شهر برای شما خوبان گردد و ازآنجایی که بر این باوریم که نتایج و دستاوردهای موفقیت آمیز سازمان مورد ارزیابی و مشاهده توسط شهروندان قرار می گیرد، به همین منظور پذیرای نظرات و پیشنهادات شما بزرگواران

 

جهت ارائه خدمات بهتر هستیم.