آدرس:

دفتر مرکزی : بندرعباس - میدان دفاع مقدس ابتدای بلوار علی ابن ابی طالب

شماره تماس: 3-33710001-( 076)

نمابر: 33710004

کد پستی: 93135-79145

صندوق پستی: 4164-79145

دفتر معاونت ها : بندرعباس - گلشهر جنوبی میدان شهدای 12 تیر - پایانه مسافربری خلیج فارس

شماره تماس ها:

حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت: 33678018- ( 076)

حوزه معاونت امور اجرایی: 33660479-( 076)

شماره پیامک: 3000761761


ورود به صفحه اینستاگرام سازمان